top of page

A FEJLESZTÉSEKRŐL

Annak megállapításához, hogy a gyermeknek egyéni vagy csoportos TSMT-re van-e szüksége, előzetes vizsgálatot végzek. A vizsgálat részét képezi egy részletes anamnézis, amely után a szülőkkel közösen megbeszéljük a vizsgálat eredményeit és a fejlesztési javaslatot.

 

Egyéni TSMT fejlesztés javasolt azoknak a gyermekeknek, akiknél az első konzultáció során elvégzett felmérés eredményei ezt indokolják.  Abban az esetben is egyéni fejlesztés javasolt, ha a gyermekkel a felmérés csak részben vagy egyáltalán nem felvehető.  Az egyéni TSMT tréninget a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodva állítja össze a szakember, majd segít a szülőknek azt betanulni. Átbeszélik a feladatok sorrendjét, az ismétlések számát, a szükséges eszközöket és a feladatokhoz tartozó énekeket, mondókákat. A szakember több, mint 1000 feladat közül választja ki, és állítja össze a tréninget. A tréningek egymásra épülnek, és fokozatosan nehezednek. Egy tréninget általában 8 hétig hetente többször kell gyakorolni, hogy elérjük a megfelelő fejlődést. 2-4 hetente kontroll keretében találkoznak a családok a szakemberrel, ahol végigtornázzák az aktuális tréninget, átbeszélik a tapasztalataikat. Ha indokolt, a szakember változtat a feladatokon.

Azt, hogy egy gyermek hányadik tréning után éri el azt a fejlettségi szintet, amit az első konzultáció alkalmával kitűztek célként, nehéz előre megmondani. Ennek oka, hogy minden gyermek egyedi, ahogyan a fejlődése és az idegrendszeri érése is az.

Kutatások igazolják, hogy minél korábban észleli a szülő gyermeke lemaradását, és kér segítséget szakembertől, annál könnyebb a gyermeknek behoznia azt. Hiszen minél fiatalabb egy gyermek, az idegrendszere is annál képlékenyebb, s fejleszthetőbb.

 

Mely gyermekeknek ajánlott TSMT?

A Varázserdőbe várjuk azokat az 1-10 éves korú gyermekeket, akiknek:

 

 • a mozgásfejlődésében eltérés tapasztalható (gyorsabb, lassabb vagy felcserélődtek a mozgásfázisok, illetve kimaradt, vagy túl rövid ideig tartott egy-egy fázis, vagy a mozgás kivitelezése eltért az átlagtól)

 • beszédfejlődésben elmaradás vagy késés figyelhető meg az életkorhoz képest (logopédiai fejlesztést jól kiegészíti az egyéni TSMT)

 • gyenge mozgáskoordináció és egyensúlyérzék (lassabb idegrendszeri érés)

 • szociális téren elmarad az életkori szinttől pl.: túlságosan visszahúzódó, nehezen illeszkedik be a közösségbe, a szabályokat nem vagy nehezen tartja be.

 • túlságosan mozgékony „nem tud megülni a fenekén”

 • figyelmi problémák, nehezen koncentrál, rövid ideig tud figyelni,

 • feladattudat és feladattartás nehezen vagy egyáltalán nem alakult ki,

 • irányíthatóság, együttműködés nehézségei

 • játékokkal nem rendeltetésszerűen játszik: pl. szétdobálja

 • tanulási nehézség, nehezebben, lassabban tanul meg új dolgokat (pl. mondókákat, verseket, énekeket nem jegyzi meg)

 • a gyermek napi ritmusában bekövetkező változások (változik az alvás-ébrenlét ideje, a napi aktivitási periódusa átalakul)

 • autisztikus tünetek figyelhetőek meg

 • már rendelkeznek diagnózissal: pl. ADD, ADHD, hiperaktivitás, autizmus, magatartászavar stb.

 

Többek között a TSMT hatására megfigyelhető, hogy:

 • fejlődik, beindul a beszéde, javul az artikulációja

 • fejlődik a mozgása, mozgáskoordinációja, egyensúlyérzéke

 • mozgékonyabb lesz, javul a figyelme,

  hosszabbodik a játékideje, javul a manipulációja, grafomotorikája

 • kialakul, tartósabb lesz a feladattudata

 • a szabályokat elfogadja és betartja

 • érdeklődőbb, együttműködőbb, kiegyensúlyozottabb lesz,

 • az ADD, ADHD, hiperaktivitás, autizmus és magatartászavar tünetei csökkennek

 

Egyéni TSMT eszközei (hogy épp melyikre van szükség, függ az összeállított tréning feladataitól):

 • pléd vagy függőágy,

 • nagy fitness labda (átmérő: 85-95cm),

 • gördeszka (amelyre a gyermek kényelmesen rá tud feküdni, 80 cmx20cm),

 • bot (könnyen meg tudja markolni a gyermek, minimum 100 cm hosszú)

 • billenőlap (65cmx65cm),

 • egy vagy két jól pattogó gumilabda (átmérő: 20-25 cm),

 • trambulin,

 • forgószék és

 • egy-két plüss.

 

Fejlesztőmben lehetőség van rendszeres heti foglalkozásra járnia a gyermekeknek, abban az esetben, ha otthon nehezen vagy egyáltalán nem működik a torna.

  

Csoportos TSMT heti 2 alkalommal javasolt azoknak a gyermekeknek, akik csak kis mértékben teljesítenek gyengébben az életkorukhoz képest a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén. Illetve azoknak a gyermekeknek is, akik az egyéni fejlesztés hatására már csoportéretté váltak. A csoportos TSMT egyik fontos feltétele, hogy a gyermek együttműködjön a foglalkozást tartó szakemberrel.
Ebben az esetben is több, mint 1000 feladat van, melyet a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan építünk be a tréningekbe. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás és a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit. Megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, továbbá a szerialitás (sorrendiség), a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik a kommunikációjuk és az anyanyelvi készségük.

A csoportos TSMT eszközigénye jóval nagyobb (pl.: bordásfal, tornapad, zsámolyok, palló stb.), mint az egyéni TSMT-nek. Illetve itt nem kéthavonta, hanem 4-6 alkalom után jön az új tréningsor (körfeladat, elemi, sorfeladat, gördeszkás-, labdás tréning).

A jelentkezés folyamatos, melyet felmérés előz meg, vagy rendelkezni kell fél évnél nem régebbi felméréssel. 

A Varázserdőben csoportos TSMT-re 4 éves kortól várom a gyermekeket.

bottom of page